O Firmie

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP

POŻFIRE to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze firm i klientów indywidualnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (kompleksowa obsługa ppoż) i bezpieczeństwa pracy (BHP). Począwszy od etapu opracowania dokumentacji, opinii i instrukcji, poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników.

Zapewniamy również stałą opiekę i doradztwo techniczne oraz prowadzenie czynności konserwacyjno-naprawczych sprzętu i urządzeń będących zabezpieczeniem danego budynku, obiektu bądź terenu. 

Przed przeprowadzeniem szkoleń symulujemy zagrożenie w przedsiębiorstwie i terenie, co pozwala nam zidentyfikować potencjalne ryzyka i przygotować personel do właściwego reagowania na rzeczywiste zagrożenia.

Potencjał kadrowy firmy stanowi kadra oficerska magistrów inżynierów pożarnictwa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie potrzebne do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Wszyscy mamy świadomość, że zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest kluczowym aspektem naszego codziennego życia. Dlatego staramy się, aby nasza praca była wykonywana w najwyższym poziomie jakości, zachowując wszelkie zalecenia producentów sprzętu i urządzeń, Państwowej Straży Pożarnej oraz obowiązujących przepisów prawnych. Nasze zaangażowanie w utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa to wyraz naszego oddania dbaniu o dobro naszych pracowników i klientów.

Profesjonalny sprzęt

Sprzęt wykorzystywany przez naszą firmę to sprzęt renomowanych polskich i światowych producentów, posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i Unii Europejskiej wraz z udzieloną przez nich autoryzacją.

O Nas

Pomysł na rozpoczęcie tej działalności zrodził się w naszych głowach podczas wykonywania służby dla ludzi związanej z ratowaniem życia i mienia.

Bezpieczeństwo społeczeństwa i otaczającej nas rzeczywistości jest dla nas nie pracą ale wyzwaniem. To my chcemy zapewnić odpowiednie poczucie bezpieczeństwa zarówno w miejscu pracy, domu, na spacerze czy robiąc zakupy. Składając ślubowanie i wypowiadając słowa „być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia”, chcemy dążyć do integracji ze społeczeństwem i propagowania pro-bezpiecznych zachowań. Chcemy zapobiegać zagrożeniom zanim jeszcze powstaną.

Wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz nasze wykształcenie pozwoli na dostosowanie zabezpieczeń do faktycznie występujących zagrożeń a nie traktowanie ich z góry i systemowo tak jak to bywa przy ofertach dużych korporacji.

Piotr Kosowski

mgr inż. pożarnictwa na wydziale bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej

Dominik Prażuch

mgr inż. pożarnictwa na wydziale bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej

Partnerzy