Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) jest zbudowany podobnie jak zwykły system nagłośnieniowy. Podobieństwo to jest jedynie powierzchowne. Najważniejszą rzeczą wyróżniającą system DSO jest sposób jego zastosowania. Ma on na celu przekazywanie komunikatów słownych na wypadek zagrożenia pożarem lub inną sytuacją wymagają szybkiej ewakuacji osób znajdujących się w danym obiekcie.

Jako że jest to system odpowiadający za bezpieczeństwo osób użytkujących określony obiekt – dźwiękowy system ostrzegawczy musi spełniać specyficzne i wysokie wymagania, które określają polskie przepisy i uregulowania znajdujące się w Polskich Normach. Dodatkowo każde urządzenie musi posiadać certyfikat Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Wspomniane wyżej przepisy bardzo szczegółowo określają sposób budowy, wykonania, instalowania i funkcjonowania DSO.

Zdarzenia powstałe w dużych obiektach, gdzie obecnie wymagane jest DSO, uświadomiły ustawodawców, że dostateczne wczesne poinformowanie o zagrożeniu oraz możliwość bardzo dokładnego i precyzyjnego kierowania akcją ewakuacyjną, w znaczny sposób przyczynia się do zmniejszenia ilości ofiar spowodowanych powstałym zagrożeniem. Dlatego też od 2005 roku stosowanie systemów DSO w określonych budynkach publicznych stało się obowiązkowe. Bardzo ważnym aspektem jest to, aby system DSO był połączony z Systemem Sygnalizacji Pożaru który w krótkim czasie wykryje pożar i uruchomi procedurę ewakuacyjną.

W związku z tym system DSO musi działać w każdych warunkach, również podczas pożaru gdzie występują wysokie temperatury. Dlatego też stosuje się instalację kablową odporną na wysokie temperatury.

Niestety wykonanie takiego systemu wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ jest to instalacji służąca bezpieczeństwu musi posiadać wszystkie dopuszczenia co jest kosztowne, ale w warunkach braku zagrożenia, w trakcie normlanego funkcjonowanie obiektu system DSO wykorzystuje się do emisji komunikatów o różnym charakterze reklamowym, informacyjnym, czy do nadawania audycji radiowych i odtwarzania utworów muzycznych.

Projektując i instalując DSO stosujemy markowy sprzęt, produkowany przez profesjonalne firmy, między innymi Mercor, ABT-Venas, Bosch, Audiotech, G+M, Bell Acoustic, oczywiście zawsze istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania systemu DSO na sprzęcie firmy ustalonej przez inwestora.

Wykonując powyższy systemy dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną wykonanego systemu: projekt wykonawczy, certyfikaty czy świadectwa dopuszczenia. Są to dokumenty niezmiernie istotne w przypadku: odbioru przez straż pożarną, konserwacji czy modernizacji.

Nasza firma oferuje Państwu pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji począwszy od analizy, koncepcji systemu, etapu projektowania, uzgodnienia projektu, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a kończąc na szkoleniu pracowników do poprawnej eksploatacji i konserwacji wykonanego systemu. Wykonujemy odpowiednie pomiary potrzebne do oddania takiego systemu i jego użytkowania.

Wraz z firmami współpracującymi dysponujemy odpowiednią wiedzą i wymaganymi uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy!