Odpowiednie przygotowanie ćwiczenia i wykonanie go powinno być realizowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.  Dlatego też nasza firma zapewnia profesjonalnie przygotowanie i wykonanie ćwiczeń ewakuacyjnych. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, nasza firma symuluje prawdziwe występowanie pożaru poprzez urządzenia do wytwarzania dymu.

Obowiązek praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji  na właścicieli lub zarządców obiektów nakładają polskie przepisy  z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków i innych obiektów użytkowanych przez ludzi. Dotychczas było to dobrowolne.  Dlatego też od 25 lipca 2003 r. rozporządzenie w sprawie:

  • ochrony przeciwpożarowej budynków,
  • innych obiektów budowlanych i terenów w § 13

zobowiązuje właścicieli lub zarządców obiektów, zawierających strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, do praktycznego sprawdzania co najmniej raz na dwa lata organizacji oraz warunków ewakuacji. Natomiast w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności:

  • szkół,
  • przedszkoli,
  • internatów,
  • domów studenckich,

praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. O terminie przeprowadzenia takiego sprawdzianu, co najmniej tydzień wcześniej, powinien być powiadomiony odpowiedni  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Zapraszamy do współpracy!