Podręczny sprzęt gaśniczy musi być zawsze sprawny i gotowy do użycia, dbając o rzetelnie wykonane przeglądy techniczne możemy mieć pewność jego niezawodności.

W ofercie firmy znajduje się:

 • przegląd techniczny, konserwacja oraz serwis gaśnic i urządzeń gaśniczych
 • wyposażenie w sprzęt i urządzenia gaśnicze
 • remonty, badania dozorowe UDT gaśnic i agregatów gaśniczych
 • konserwacje hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, badanie wydajności wodnej i ciśnienia
 • próby ciśnieniowe węży hydrantowych
 • sprawdzenie oznakowania ewakuacyjnego i informacyjnego
 • nadzór wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy
 • sporządzenie protokołów powykonawczych
 • kontrola działania lamp ewakuacyjnych i pomiar natężenia oświetlenia

Obowiązkowe badania, przeglądy przeprowadzane będą za pomocą nowoczesnego sprzętu, prace wykonywane przez uprawnionych specjalistów, urządzenia pomiarowe z aktualnymi świadectwami wzorcowania.

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy:

 • gaśnica
 • hydronetka
 • koc gaśniczy
 • tłumice
 • sito kominowe

Najczęściej nominalne wielkości napełnienia gaśnic przenośnych wynoszą:

 • Proszkowe: 2kg, 6kg, 9kg, 12kg (dopuszczalne 1kg, 3kg)
 • Śniegowe: 2kg, 5kg
 • Halonowe: 1kg, 2kg, 4kg, 6kg
 • Wodne i pianowe: 2dm3, 3dm3, 6dm3, 9dm3

Życie gaśnicy:

Każda gaśnica powinna być poddawana czynnością kontrolnym, po każdym użyciu, co najmniej raz do roku oraz gdy inwestor zauważył nieprawidłowości w z danym urządzeniem. Przeprowadzenie kontroli powinno zakończyć się umieszczeniem na gaśnicy naklejki, tak zwanej „kontrolki”, na której zostanie zapisana data przeprowadzonego oraz kolejnego przeglądu.

Każda gaśnica powinna być poddawana naprawie. Istnieją różne czasookresy po których należy oddać gaśnicę do uprawnionego warsztatu naprawczego. Dla gaśnic proszkowych jest to okres 5 lat, natomiast gaśnice na bazie wody czyli gaśnice pianowe co 2 lata, gaśnice „śniegowe” przy ubytku masy 5% <=>10%.

Zapraszamy do współpracy!