System sygnalizacji pożaru jest najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynku. To on uruchamia inne urządzenia przeciwpożarowe i to od czasu w jakim wykryją pożar zależy czy będzie on możliwy do ugaszenia. Sprawdzonym sposobem zabezpieczenia się przed tego typu przykrymi zdarzeniami jest instalacja zespołu urządzeń (czujek pożarowych, centrali alarmowej, sygnalizatorów) służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Firma oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie:

  • Projektu wykonawczego systemu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. ppoż
  • Montażu systemu
  • Przygotowaniu dokumentacji powykonawczej
  • Konserwacji i serwisu
  • Ewentualnie modernizacji istniejących systemów

Cena ustalana będzie indywidualnie w zależności od ilości pomieszczeń i rodzaju zastosowanego systemu alarmu pożarowego. Gwarancje niezawodności wykonanego przez nas systemu stanowić będzie: dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu, montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia, szkolenie dla obsługi systemu, profesjonalny serwis. Wyposażenie obiektu w sprawny system sygnalizacji pożaru, zainstalowany w odpowiednio dobranych i wyznaczonych miejscach gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.

Zapraszamy do współpracy!