Pracownicy firmy PożFire.pl posiadają uprawnienia m.in. z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów. Potwierdzają je znajdujące się poniżej szczegółowe informacje odnośnie odbytych szkoleń i zdobytych certyfikatów.
Hilti
Szkolenie w zakresie prawidłowego
stosowania i wykonywania biernych
zabezpieczeń przeciwpożarowych Hilti
Hilti uprawnienia
Certyfikat Hilti
Certyfikat Hilti
Przeszkoleni pracownicy

promat
Szkolenie z zakresu stosowania materiałów rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczących zabezpieczeń przepustów instalacyjnych i dylatacji
Szkolenie Promat
Piotr Kosowski
Szkolenie Promat
Dominik Prażuch

d+h
Szkolenie z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D+H oraz systemu sygnalizacji pożarowej DF60000
Certyfikat D+H Piotr Kosowski
Piotr Kosowski
Certyfikat D+H Dominik Prażuch
Dominik Prażuch

compact
Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego
Konserwator sprzętu gaśniczego
Piotr Kosowski
Konserwator sprzętu gaśniczego
Dominik Prażuch

polon-alfa
Szkolenie z zakresu systemu IGNIS 1000
Polon Alfa certyfikat
Piotr Kosowski
Polon-Alfa certyfikat
Dominik Prażuch

polon-alfa
Szkolenie nt. Interaktywnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 4000
Polon Alfa certyfikat
Piotr Kosowski
Polon-Alfa certyfikat
Dominik Prażuch