Plany ewakuacyjne obiektów są szczegółowymi dokumentami określającymi procedury i kroki, które należy podjąć w przypadku zagrożenia lub sytuacji awaryjnej, takiej jak pożar, trzęsienie ziemi, powódź, atak terrorystyczny lub inne sytuacje, które wymagają ewakuacji ludzi z danego obiektu lub obszaru. Podstawowe informacje dotyczące planów ewakuacyjnych:

 1. Cel planów ewakuacyjnych:
  • Głównym celem planów ewakuacyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w danym obiekcie lub obszarze w przypadku nagłej sytuacji.
 2. Elementy planów:
  • Dokładne mapy i schematy obiektu lub obszaru, wskazujące najważniejsze wyjścia ewakuacyjne, trasy ewakuacji i lokalizację sprzętu bezpieczeństwa, takiego jak gaśnice i zestawy pierwszej pomocy.
  • Określenie procedur i odpowiedzialności dla personelu obiektu w przypadku ewakuacji.
  • Procedury informowania i kierowania ludźmi w przypadku ewakuacji, w tym używanie systemów alarmowych i megafonów.
  • Instrukcje dotyczące ewakuacji osób z ograniczeniami ruchowymi lub innych specjalnych potrzeb.
  • Określenie miejsc zbiórki poza obiektem, gdzie ludzie powinni się zgromadzić po opuszczeniu obiektu.
  • Procedury dla służb ratowniczych w przypadku ewakuacji.
 3. Rodzaje planów ewakuacyjnych:
  • Plany ewakuacyjne mogą być dostosowane do różnych rodzajów obiektów, takich jak budynki biurowe, placówki edukacyjne, zakłady produkcyjne, a także obszary publiczne, takie jak stadiony czy lotniska.
  • Plany ewakuacyjne różnią się w zależności od rodzaju zagrożenia, dlatego mogą istnieć odrębne plany dla pożarów, trzęsień ziemi, ataków terrorystycznych itp.
 4. Szkolenie i ćwiczenia:
  • Ważne jest, aby personel obiektu był odpowiednio przeszkolony i regularnie uczestniczył w ćwiczeniach ewakuacyjnych, aby zrozumieć procedury i być gotowym na działanie w przypadku rzeczywistej sytuacji awaryjnej.
 5. Aktualizacja planów:
  • Plany ewakuacyjne powinny być regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać zmiany w obiekcie, w procedurach lub w dostępnym sprzęcie bezpieczeństwa.

Drogi ewakuacyjne na terenie obiektu powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Polską Normą, a w przypadku kiedy droga ewakuacyjna nie ma naturalnego oświetlenia należy zastosować oświetlenie ewakuacyjne zapewniające odpowiednie natężenie światła po zaniku oświetlenia podstawowego.

Prawidłowe wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest szczególnie ważne w obiektach posiadających kilka korytarzy, klatek schodowych i wyjść z budynku, z których nie wszystkie mogą być zaliczone do dróg spełniających wymagania normowe.

Oferta obejmuje wyznaczanie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych w obiektach niezależnie od ich przeznaczenia oraz wykonywanie planów ewakuacji. Oferujemy również kontrole oświetlenia ewakuacyjnego i pomiar jego natężenia.