Systemy oddymiania, czyli urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala. Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń. W ofercie firmy znajduje się:

  • Projekt wykonawczy systemu oddymiania
  • Montaż systemu oddymiania
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej
  • Konserwacja i serwis systemów oddymiania

Gwarancję systemu stanowi  montaż certyfikowanych klap i okien dymowych, zapewnienie dopływu świeżego powietrza w sposób w pełni zautomatyzowany oraz profesjonalny serwis. Systemy oddymiania z naszej oferty oparte  są na urządzeniach firmy D+H Polska oraz Mercor.

Zapraszamy do współpracy!