Compact Piotr Kosowski

Konserwator sprzętu gaśniczego